logo

Més informació en: www.uv.es/experimenta

INSCRIPCIÓ OBERTA fins al 29 de gener de 2023.  AMPLIAT fins al 5 de febrer

INSTRUCCIONS PER AL REGISTRE DE LA INSCRIPCIÓ:


Enllaços:


Más información en: www.uv.es/experimenta

INSCRIPCIÓN ABIERTA hasta el 29 de enero de 2023. AMPLIADO hasta el 5 de febrero

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INSCRIPCIÓN:


Enlaces: